Čikāgas Ciānas draudzes 6. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojums

Dievkalpojumā kalpo mācītāja Gundega Puidza.
Dievkalpojumā piedalās:
Pāvilostas (Latvijā) Svētā Gara Romas katoļu draudzes priesteris Andris Vasiļevskis;
ērģelniece un korāļu ansambļa vadītāja Māra Vārpa;
korāļu ansamblī dzied Ēriks Antēns, Irēne Balks, Linda Cukurs, Vita Cukurs, Gundega Puidza, Rūta Pūliņa, Juris Pūliņš, Arnis Šrāders, Māra Vārpa.
Dievkalpojuma ieraksta kompozīciju sagatavojusi Silvija Kļaviņa-Barshney

Dievkalpojumu skatieties šeit:
https://www.youtube.com/watch?v=wt3cXm3vKh0

Citi Raksti