Ceļā uz satikšanos. Tiekamies Zoom 8.decembrī

Tu Dieva sūtīts Pestītājs,
Tu vienotājs un sargātājs,
Tu gaismas stars, kas tumsu dzēs,
Cik ļoti Tevi gaidām mēs:
Nāc, Jēzu Krist”!
/N. Kalniņš/

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!

Lai skaista un svētīga jums katram šī pirmā Adventa svētdiena! Ar to iesākas jauns Baznīcas gads, pilns neziņas un cerības. Mēs gaidām To, kas ved mūs no tumsas gaismā, no bailēm mierā. Lūdzu, lai Dieva Gars palīdz katram izprast, kā lūgt un kalpot Kristus mīlestībā. Adventa laikā mēs gaidām, kaut esam ceļā. Ceļā ne tikai, lai sagaidītu Kristus Bērna piedzimšanas svētkus, bet ceļā pie citiem. Zenta Mauriņa reiz rakstīja: “Ceļš staigāts Dieva un cilvēku dēļ – Nekad nav bijis velts!”

Šodien aicinu Adventa ilgās kopā pavadīt vismaz īsu ceļojuma posmu. Trešdien, 8. decembrī, sanāksim kopā Zoom, vai nu 11:00, vai 6:30 pēc Čikāgas laika. Visi aicināti. Dalīsimies pārrunās un dzejās, varbūt pat kādā dziesmā! Aicinu paņemt līdz kādu bērnības atmiņu, vai mīļu Bībeles pantu, dzejoli ar ko dalīties. Katrs savā mājā aizdedzināsim svecītes, lai gaišākas top istabas un sirdis. Ceru sarunāt citus, kuŗi būtu jau sagatavoti ar mums dalīties. Būsim kopā ticībā, cerībā un mīlestībā!
Te Zoom saiknes:

Topic: Lauma Zusevics’ Zoom Meeting
Time: Dec 8, 2021 11:00 Central Time (US and Canada)

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7509960644

Topic: Lauma Zusevics’ Zoom Meeting
Time: Dec 8, 2021 18:30 Central Time (US and Canada)

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7509960644

“Es gaidu Kungu no visas sirds, uz viņa vārdu es ceru, Es gaidu Kungu vairāk nekā sargi rītu, nekā sargi – rītu! (Ps 130:5-6)
Uz redzēšanos, un lai Dievs svētī šo Adventa laiku.
Kristus mīlestībā līdz ar jums Adventa ceļā,

+ Lauma

FOTO: U.Torstere

Citi Raksti