Baltās svētdienas svētbrīdis 2021 – par jaunpiedzimšanu un slavēšanu

Dienas lozungs no 1.Pēt.1:3 – “Slavēts lai ir Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai caur Jēzus Kristus augšāmcelšanos no mirušajiem.”
Svētbrīdī kalpo LELBPasaulē mācītājs Zigmārs Ziemanis

Citi Raksti