Atsākas pārrunas ar LELBP garīdzniekiem par Svētiem Rakstiem!

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!

Ar prieku varam ziņot, ka pēc vasaras pārtraukuma atsākas pārrunas ar LELBPasaules garīdzniekiem par Svētiem Rakstiem VĀRDS VIENO!

Mēs esam ļoti, ļoti pateicīgi visiem, kuri pirmajā pusgadā mūs ir uzrunājuši.

Aicinu arī turpmāk katru no jums pieteikties vadīt vienu no Bībeles stundām, sākot no septembra. Tās notiktu Zoom platformā katru otro ceturtdienu plkst. 11:00 pēc Čikāgas laika, kas ir 19:00 pēc Latvijas laika, vai 6:30 vakarā pēc Čikāgas laika. Katram būtu uzticētas 15–20 minūtes dalīties sagatavotās domās/mācībās par paša izvēlētu tekstu no Bībeles. Ja nav jau skaidra teksta izvēle, iesakām pievērst uzmanību Jāņa evaņģēlijam, no kura nāk šī gada lozunga vārdi, un Psalmiem, kas bija mīļākā Vecās Derības grāmata vairākiem iepriekšējā gada Bībeles lasīšanas projekta dalībniekiem.

Lūdzu, paziņojiet savu izraudzīto Bībeles tekstu, ierakstot to Google dokumentā vai e-pastā ieva.bxl@gmail.com
Būtu svarīgi, ja jūs uzrakstītu arī kādus “atslēgas vārdus” pārrunu tēmai, kuri varētu piesaistīt cilvēku uzmanību.
Bībeles tekstu un “atslēgas vārdus” izsūtīsim divas nedēļas pirms jūsu sesijas līdz ar Zoom aicinājumu.

Katras Zoom sesijas pašā sākumā lūgšu jūs iepazīstināt ar sevi un savu kalpošanu.

Apzinos, ka 15–20 minūtēs iznāks tikai izveidot pārskatu sekojošām pārrunām ar līdzdalībniekiem, tādēļ aicinu uzstādīt jautājumus par tekstu, vai arī atklāt, kādēļ tieši šis teksts jūs pašus uzrunā vai dziļi ietekmējis. Jūsu katra uzrunu/ievadu ierakstīsim un ievietosim mājas lapā, lai arī tad, ja darba vai nakts dēļ neizdotos būt klāt tiešsaistē, paliktu iespēja dzirdēt arī cita kontinenta kolēģus. Pārrunas netiks ierakstītas. Visai Zoom sesijai paredzēta stunda.

Paldies prāv. Ievai Puriņai, kuŗa ir sagatavojusi “Google” dokumentu (saite atrodama LELBP garīdzniekiem izsūtītajā e-pastā).
Īpaši lūdzam pieteikties tos garīdzniekus, kuŗi vēl nav piedalījušies šajā projektā, un ar lielu interesi gaidīsim atgriežamies ar savām pārdomām jau sastaptos Bībeles pārrunu vadītājus.

Katrs, lūdzu, ierakstiet sevi kādā no piedāvātiem laikiem (lūdzu ievērojiet – baltā josla katram datumam ir Eiropai, pelēkā – Amerikai. Austrālija var izvēlēties, kura josla ērtāka.) Paldies Silvijai Kļaviņai-Barshney, kas palīdzēs ASV. Ticu, ka šī ir brīnišķīga iespēja mums visiem garīgi augt un labāk iepazīties pašu starpā, kā arī ar tiem, kuŗi pievienosies.

Lūdzu, lai Dievs svētī šo darbu un caur to padziļina ticību, stiprina cerībā un vairo mieru, pēc kā meklē tik daudzi. Lai mūs VĀRDS VIENO!

Jūsu māsa Kristū,
+ Lauma Zušēvica

Citi Raksti