Arhibīskapes sveiciens Svētvakarā

Šai naktī ejot zaigo tavas pēdas.
Šī nakts spēj šaubās cerību Tev iedot;
Šī nakts liek aizmirst visas, visas bēdas,
Un māca tevi mīlot visu piedot. /V. Mora/

Lai šī Svētvakara miers, cerība un brīnums staro no Kristus zvaigznes jūsu sirdīs, mājās un draudzēs. Paldies par jūsu dāvanām visai LELBP! Paldies prāvestei Ievai Puriņai par apbrīnojamo darbu, izveidojot visus Adventa laikam sagatavotos stāstus, lai tos varētu publicēt mājas lapā!

Daloties ar jums, katrs mūsu LELBP loceklis varēja ieskatīties jūsu darbā Latvijā, kā arī sevi garīgi stiprināt un iepriecināt! Šis patiesi pārtapa par Svētceļojuma laiku!

Lūdzu, lai Svētais Dievs dāvina līdz ar ganiem, vai gudrajiem, aizceļot tur, kur mūsu acu priekšā piepildās Dieva mīlestības apsolījums. Dievam pateicos par jums katru, pievienoju kaut ko skaistu, mieru izstarojošu:

Kristus mīlestībā,
+Lauma

Citi Raksti