4.Adventa svētbrīdis Čikāgas Ciānas draudzē

4. Adventa svētdienas dievkalpojums 2021. gada 19. decembrī. Mācītāja Gundega Puidza
Pievienota šī rīta dievkalpojuma lapiņa: Advents4_Virtuals_211219

Citi Raksti