Baznīcas gadagrāmata 2020

Šā gada Baznīcas lozungā lasāmi kāda sena tēva dziļi patiesie vārdi Jēzum: “Es ticu! Palīdzi man manā neticībā!” (Mk 9:24) Vai mēs kāds varētu labāk vai pilnīgāk atbildēt Kristus mācībai: “Kas tic, tam viss ir iespējams!” Viss? Kā tad toreiz sen, sen mācekļiem nebija iespējams no slimā bērniņa izdzīt nešķīsto garu, kas viņu bija mocījis no dzimšanas? Vai tad mēs lai spējam to, ko pat mācekļi nevarēja? Noteikti katram bijuši tādi mirkļi, kad nācies cīnīties ar šaubām par savu ticību un spējām paļauties, ka tiešām arī man piepildīsies Kristus apliecinājums.

Jaunākās grāmatas

Kārlis Žols,
LELBĀL Latvijā apgabala prāvests

Latvijā turpina iznākt daudzas un dažādas vairāk vai mazāk vērtīgas arī garīga rakstura grāmatas. Kas ir grāmatas vērtība? Tā atklājas tajā, kā grāmata uzrunā mūsu dvēseli, uz ko tā mūs pamudina, iekustina. Katrs esam sastapuši šādas uzrunājošas grāmatas, kas varbūt ir pat mūsu dvēselē kaut ko mainījušas. Un ceru, ka arī šobrīd tādas varam atrast. Pastāstīšu tikai par dažām nesen Latvijā iznākušajām garīga rakstura grāmatām. Meklēsim paši, kas ir tās grāmatas, kas uzrunā mūs, jo lasīt vēl arvien ir labi un moderni.

Linards Rozentāls “Visam ir nozīme. Esejas par garīgo izaugsmi”

Izdevniecība “Zvaigzne”

Grāmatā apkopotas Linarda Rozentāla esejas un sprediķi, kas apliecina viņa pārliecību, ka “cilvēkam būt ir labi, un Dievs ir ar ikvienu no mums”. Grāmata sastāv no divām daļām: “Svētki dvēselei un garam” ir veltīta Baznīcas gada notikumiem, “Esejas par šo un to” — citām nozīmīgām tēmām, kas autoru dziļi aizskārušas un raisījušas pārdomas. Linards Rozentāls ir Lutera draudzes mācītājs un kapelāns Bērnu slimnīcas Vecāku mājā, kā arī Vācijas Ekumeniskās eneagrammas asociācijā sertificēts eneagrammas treneris. Linards Rozentāls ir arī tulkotājs un daudzu publikāciju, mācību un bērnu grāmatu autors.

Bils Plotkins “Dvēseles mākslas. Dabas un cilvēka psihes noslēpumi”

Izdevniecība “Zvaigzne”

Šī grāmata ir mūsdienīga “nokāpšanas rokasgrāmata”. Tajā uzzināsiet, kāpēc nokāpšana dvēseles dziļumos ir nepieciešama, kā atpazīt aicinājumu doties ceļojumā pretim dvēselei, kā šim ceļojumam sagatavoties, kas notiek tā laikā un kādas dabā balstītas prakses izmantot, lai veicinātu nokāpšanu un gūtu no tās maksimālu labumu.

Juris Rubenis par šo grāmatu raksta: “Aizraujošs, patiess un dziļš vēstījums par mūsu dzīves noslēpumaino ceļojumu, par nokāpšanu patības tumšajās un biedējošajās dzīlēs, lai sastaptu savu dvēseli, savu īpašo, vienreizīgo aicinājumu. Teorētisku pārspriedumu vietā grāmata sniedz praktiskas norādes, kā apgūt mūs mainošus vingrinājumus un prakses. Autors ir viens no labākajiem pavadoņiem biedējošajā un skaistajā cilvēktapšanas jeb iniciācijas ceļā.”

Džeimss Finlejs “Mērtona Nekurienes pils”

Izdevniecība “Lietusdārzs”

Džeimss Finlejs ir bijis mūks, klīniskais psihologs, garīgu semināru vadītājs, vairāku grāmatu autors un Tomasa Mērtona skolnieks daudzu gadu garumā. Lasītāji, dažādu konfesiju pārstāvji, atzinuši viņa grāmatu “Mērtona Nekurienes pils” par labāko skaidrojumu Tomasa Mērtona darbiem un garīgajai mācībai.

Ilgus gadus pavadījis Ģetzemanes klosterī kā Tomasa Mērtona skolnieks, Džeimss Finlejs grāmatā “Mērtona Nekurienes pils” skaidro noslēpumainā skolotāja garīgās pamācības un sniegtās norādes ceļā uz patiesu ticību. Džeimss Finlejs izmanto Tomasa Mērtona publicētos darbus, abu sarunas klosterī, skolotāja ikdienas lūgšanas un pieņemto mūka dzīvesveidu, lai vēstītu, kā laicīgajā pasaulē nepazaudēt pašu svarīgāko, proti, ticību Dievam.

Šajā grāmatā atklāta Tomasa Mērtona mācība par cilvēka patieso un viltus būtību. Kā pamanīt melus, ko stāstām sev paši par sevi? Kā neļauties ikdienišķiem kārdinājumiem? Kā atrast laiku lūgšanām? Kādai jābūt patiesai lūgšanai? Šie ir tikai daži jautājumi, uz kuriem atbildes iedvesmojušas Tomasa Mērtona mācības, paverot skatienam skolotāja plašo garīgo pasauli.

Grāmata “Mērtona Nekurienes pils” palīdz noņemt viltus ticības maskas un ļauties neviltotām un sirsnīgām attiecībām ar Dievu, atbrīvojoties no šaubām un apslāpējot sevī jebkādus pašlepnuma dzinuļus.

Avots: zvaigzne.lv un lietusdarzs.lv

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju