Baznīcas gadagrāmata 2020

Šā gada Baznīcas lozungā lasāmi kāda sena tēva dziļi patiesie vārdi Jēzum: “Es ticu! Palīdzi man manā neticībā!” (Mk 9:24) Vai mēs kāds varētu labāk vai pilnīgāk atbildēt Kristus mācībai: “Kas tic, tam viss ir iespējams!” Viss? Kā tad toreiz sen, sen mācekļiem nebija iespējams no slimā bērniņa izdzīt nešķīsto garu, kas viņu bija mocījis no dzimšanas? Vai tad mēs lai spējam to, ko pat mācekļi nevarēja? Noteikti katram bijuši tādi mirkļi, kad nācies cīnīties ar šaubām par savu ticību un spējām paļauties, ka tiešām arī man piepildīsies Kristus apliecinājums.

Dievs ir ar mums!

Baiba Rodiņa,
LELBĀL kasiere

Šī gada jubilāriem ir uzdots grūts jautājums — kā piedzīvotās krīzes mainījušas jūs un jūsu turpmāko dzīvi? Nezinu, vai kāds jubilārs ir piedzīvojis nežēlīgu ugunsgrēku vai postošus plūdus, kad tiek pazaudēta visa iedzīve un izglābta tikai paša dzīvība. Noteikti kāds jubilārs ir piedzīvojis veselības krīzi, pēc kuras izveseļojies, lai gan kādā brīdī tas nešķita droši. Katrs jubilārs ir zaudējis kādu mīļoto, un tas atstājis lielu robu sirdī, un viņš dzīvo ar jautājumu: “Kāpēc?” Starp jubilāriem ir tādi, kas Otrā pasaules kara laikā bija spiesti bēgt no Latvijas tikai ar vienu koferi rokās, pamest visu mīļo un pazīstamo un doties nezināmā nākotnē. Katrs šāds gadījums atstāj neaizmirstamu zīmogu dzīvēs, sirdīs, dvēselēs.

Gribu ticēt, ka katrs jubilārs saprot — Dievs vienmēr ir klāt visās vietās, visās lietās. Es pateicos Dievam, ka Viņš mani ir sargājis no nelaimes un grūtiem brīžiem un svētījis ar dzīvi, kas vairāk vai mazāk ir bijusi brīva no lielām bēdām.

Dzīve ir tik gaužām trausla, un mēs nezinām, ko nākamais gads, nākamā diena vai pat nākamā stunda mums nesīs. Ticēsim, ka Dievs vienmēr ir ar mums.

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju

Citas publikācijas sadaļā “Jubilejas”:

Kā piedzīvotās krīzes mainījušas jūs un jūsu turpmāko dzīvi?