24 stundas 24. februārī

Rakstu to, ko cerēju nerakstīt. Ir gandrīz pagājis gads kopš 24. februāra. Briesmīgais karš un nežēlīgie uzbrukumi Ukrainā nav beigušies, nav iestājies miers. Taisnība vēl nav uzvarējusi. Šajā laikā lūdzam, lai Dievs nedod mums aizmirst, vai uzdot ticēt, cerēt un lūgt. Lai Dievs turpina svētīt tos, kuŗi dodas palīgā. Pāvils reiz iedrošināja: “Savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot tam Kungam, priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūgšanās.” (Rm 12:11–12) 

Būsim neatlaidīgi savās lūgšanās. Aicinu doties 24 stundu lūgšanu vigīlijā (“vigil”) par Ukrainu un cietējiem pasaulē. Negribam aizmirst cietējus Turcijā un Sīrijā, kaut šoreiz tiekam aicināti visvairāk lūgt par Ukrainu. LELBP ir īpaši svētīta, jo, kā arch. emer. Elmārs Ernsts Rozītis bieži atgādināja, pār to saule nenoriet. Tā no 24. februāra pirmās stundas līdz pēdējai būsim vienoti lūgšanās par Ukrainu. 

Ukrainas laiks Kijivā tas pats kā Rīgā, Latvijā, sāksim 24. februāra stundas atzīmēt pēc Rīgas laika. Melburnā, Austrālijā, tas nozīmētu pieslēgties 24. februārī plkst. 17:00. 

Pievienoju katrai no 24 stundām jūsu pārdomām kādu Bībeles tekstu, lūgšanu, raksta citējumu, dzejoli, citējumu. Ja vēlaties, tie var pavadīt jūsu lūgšanas. Vairāki citējumi atstāti oriģinālās valodās. Pateicos diakonei Gunai Reinai, kuŗa visus tekstus ievietoja pievienotā tabulā. Viņa arī dalījās ar tekstiem 21. un 23. stundai. Paldies arī viņas vīram, Dāvim, kuŗš palīdzēja ar tehnisko izkārtojumu. Kopš 24. februāra, kad Krievija uzbruka Ukrainai un iesākās kaŗš, diakone Guna Reina ir vadījusi lūgšanas par Ukrainu — katru vakaru. 

Lūdzu, ierakstiet savu vārdu tajā 24. februāra stundā, kuŗā jūs apsolāt lūgt. Tā vienmēr kāds no LELBP lūgs ik katru stundu. 

Ir iesācies Kristus ciešanu laiks. Ģetzemanes dārzā ieejot, Kristus sev ņēma līdzi Pēteri un abus Zebedeja dēlus. “Tad viņš sāka bēdāties un baiļoties. Viņš tiem sacīja: “Man dvēsele ir satriekta līdz nāvei. Palieciet šeit un esiet ar mani nomodā.” (Mt 26:37b–38). Būsim nomodā ar Viņu, kas dzird katru mūsu lūgšanu, arī tās, kuŗas atskanēs kādā no 24. februāra 24 stundām. Paldies jums, kuŗi lūguši, lūdz un arī pēc 24. februāra lūgs, lai Dievs svētī Ukrainu ar drosmi, žēlastību, mieru — ar taisnības uzvaru, jo arī tā augtu drošība Latvijā un visā pasaulē. 

Kristus mīlestībā,
+ Lauma

Citi Jaunumi