Reina Guna, diakone

Ordinēta 2018. gada 28. oktobrī
Rietumu apgabala vikāre
Aprūpē Dienvidkalifornijas un Ziemeļkalifornijas draudzi

13447 Chandler Blvd.,
Sherman Oaks, CA 91401, USA

Tel.: +1 (714) 829-6449
E-pasts: gunareins@gmail.com