Vienoti lūgšanās 2023. gadā!

“Kādā vietā Jēzus lūdza Dievu, un, kad viņš bija beidzis,
viens no viņa mācekļiem sacīja: “Kungs, māci mūs Dievu lūgt.…””
(Lk 11:1a)

Reiz māc. Rautenšilde prasīja: “Vai tad mācekļiem nebija lielākas vajadzības mācīties kā sludināt, kā pārliecināt ļaudis, kā dziedināt slimos, kā atbrīvot ļaunuma un grēka pārņemtos, nevis kā mācīties lūgt?” Vai mēs līdzīgi nerīkojamies? Kad savā lielā aizņemtībā strādājot, kalpojot Baznīcai, savām draudzēm un ģimenēm, bieži nemanot, ne vienā vietā neesam atstājušies Dievu lūgt.

Mācekļu vienkāršais jautājums ir dziļi nozīmīgs. Kā māc. Rautenšilde secināja, mācekļu lūgumā atspoguļota viņu pieredze: “Taču viņi būs piedzīvojuši un izjutuši, ka lūgšanas viņu mācītājam bija spēka un ticības avots. Tāpēc šī prasība: māci mums lūgt!” Šajā 2023. gadā mācīsimies no Viņa un no citiem, kā Dievu lūgt! Vienosimies lūgšanās. Kā? Paldies mācītājai Elīzai Zikmanei un prāvestei Ieva Puriņai par palīdzību attīstot projektu. Īpaši pateicos prāvestei Ievai, kuŗa raksturojusi mūsu iecerēto projektu šādā veidā:

Vispirms, kāds dalās ar savu iedvesmas avotu lūgšanām — Bībeles tekstu, dzejoli, gleznu, skaņdarbu vai citu mākslas darbu vai arī praktisko darbu (vai tā būtu kalpošana vai kā radīšana ar īpašu nolūku). Tas ilgtu kādas 20 minūtes.

Sekotu pārrunas. Tas ‘kāds’ varētu būt jebkuŗš mūsu Baznīcā, vai pat ārpus tās! Ceram, ka atsauksies gan garīdznieki, gan laji! Lūgt var dievnamā, dabā, radot mākslas darbu, cepjot piparkūkas vecākiem draudzes locekļiem, klausoties vai radot mūziku!

Tad mēs uzklausītu iepriekš iesūtīto aizlūgumus un dalītos to pieminēšanā. Tādēļ lūdzam iesūtīt lūgšanu vajadzības iepriekš uz e–pastu: lelbp.la@gmail.com Sekotu brīvas lūgšanas, kuŗās visi klātesošie būs aicināti piedalīties, ja vēlas.

Jēzus Kristus ir mācījis mums Dievu lūgt! Tēvreizes lūgšana mūs ik katru un visu Baznīcu vieno, tomēr Jēzus Kristus tik bieži savrup devās, lai lūgšanās spēku smeltos ik katrā vajadzībā. Arī tā Viņš māca mums Dievu lūgt! 2023. gadā tuvosimies Viņam un cits citam kopīgās lūgšanās!

Uz redzēšanos mūsu pirmā satikšanās reizē ceturtdien, 12. janvārī plkst. 19.00 pēc Latvijas laika, t.i. 11.00 pēc Čikāgas laika!

Izmantosim to pašu saiti, ko izmantojām «Vārds vieno!» sesijām:
LELBP Vienoti lūgšanās!
https://us02web.zoom.us/j/84998383851

Izlūdzos jums Kristus gaismu Zvaigznes dienā!

Jūsu,
+ Lauma

Citi Jaunumi