Vienosimies lūgšanās par Igauniju, Latviju un Lietuvu!

Pasaules Baznīcu Padome aicina visus kristiešus no 20. līdz 26. martam vienoties lūgšanās par Igauniju, Latviju un Lietuvu.

Aizlūgumi

Mēs pateicamies:

  • par to, ka šajās valstīs ir saglabāti atšķirīgi kultūras paradumi, literatūra, mūzika un dabas resursi.
  • par kristiešu uzticīgo liecību vajāšanu laikā un par tiem, kas izdzīvoja okupācijas laikā.
  • par to, kā šīs valstis pēc 1918. un 1991. gada miermīlīgi kļuva neatkarīgas.
  • par jauniegūtajām brīvībām, ko šo valstu iedzīvotāji ir piedzīvojuši, lai tās varētu izmantot visu cilvēku labā.

Mēs lūdzamies:

  • par mierīgām attiecībām ar Krieviju un starp visām šajās zemēs dzīvojošajām etniskajām grupām.
  • par veco brūču dziedināšanu, kas palikušas no 20. gadsimta cīņām.
  • par taisnīgu ekonomisko attīstību, kas nāktu par labu visiem šo valstu iedzīvotājiem, kā arī tiem, kas dzīvo un strādā ārzemēs.
  • par valdības vadītājiem un visiem cilvēkiem, lai viņi kopīgiem spēkiem censtos panākt taisnīgumu, mieru un visu cilvēku labklājību.

Lūgšanas

Sabrucini mūrus

Dievs, mēs lūdzam:
sabrucini mūrus, kas joprojām šķir kristiešus,
un radi vienotību saskaņā ar Tavu sirdi un gribu.
Pieņem mūs tādus, kādi esam, bet veido mūs tādus, kādus Tu vēlies mūs redzēt,
un palīdzi mums kļūt par vienotības un mīlestības ieraugu
mūsu valstī un visā pasaulē.

(Zbigņevs Stankevičs, Romas katoļu baznīcas Latvijā arhibīskaps-metropolīts, no: WCC NEWS)

Paliec ar mums

Ak, Dievs,
mēs nezinām, kas mūs sagaida,
tāpēc paliec ar mums, lai mēs varētu palikt Tevī
un apliecinātu Tavu vārdu līdz galam.
Āmen.

(© Ove Sander, Igaunija)

Novel akmeņus

Kungs Jēzu, Tu vienmēr esi mūs mīlējis jau no paša sākuma, un savas mīlestības dziļumu Tu esi parādījis, mirstot par mums pie krusta un tādējādi daloties mūsu ciešanās un brūcēs. Šajā brīdī mēs visus šķēršļus, kas mūs šķir no Tavas mīlestības, noliekam Tava krusta pakājē. Novel akmeņus, kas mūs tur ieslodzītus cietumā. Pamodini mūs savam augšāmcelšanās rītam. Lai tajā satiekam brāļus un māsas, no kuriem esam šķirti.
Āmen.

Dziesma

Citi Jaunumi