Sēru vēsts

Mīļās māsas un brāļi Kristū!
Dalos ar sēru vēsti, ka Latvijā 29. martā 92. gadu vecumā mira Vidienes apgabala garīdznieks – mācītājs emeritus Vitauts Grīnvalds.

Pateicamies Dievam par Vitauta ilggadīgo kalpošanu Dievam par godu un mums par svētību! Vitauts dzima 1927. gada 1. novembrī un viņu ordinēja 1957. gada 14. maijā.

Dāvida psalms: “…Pie Tevis es palieku vienumēr, Tu mani turi pie manas labās rokas, Tu mani vadi pēc Sava prāta un beidzot mani uzņemsi godībā. Kad Tu esi mans, tad man nevajag ne debess, ne zemes! Jebšu man arī pamirtu miesa un sirds, taču Tu, Dievs, esi mans patvērums un mana daļa mūžīgi!” (Psalms 73:23-26)

Lai Dieva miers apņem sērotājus! Ieslēgsim tos savās lūgšanās.

LELBA Vidienes Apgabala garīgā vadītāja,

Sarma Eglīte, prāveste

Birkas

Citi Jaunumi