Losāne Rudīte, mācītāja

Kalpo Cīravas autonomajā evaņģēliski luteriskajā draudzē 

Ordinēta 2019. gada 27. oktobrī

e-pasts ruditelosane@inbox.lv