Losāne Rudīte, mācītāja

Kalpo CĪRAVAS AUTONOMAJĀ EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀ DRAUDZĒ 

Ordinēta 2019. gada 27. oktobrī

e-pasts ruditelosane@inbox.lv