Miezis Imants, mācītājs

Diakons. Ordinēts 2016. gada 16. oktobrī.
Mācītājs. Ordinēts 2022. gada 3. aprīlī.

Pasta adrese: 14 Churchwell Place, Dublin 13, Ireland. D13RH24

Tālrunis: +353862641910
E-pasts: imants.miezis@gmail.com