Pasaules Luterāņu Federācijas (PLF) 13. Asambleja. Piektā diena

Šodien PLF asamblejas dalībnieki pa nelielām grupām devās uz vietējās Evanģēliskās Augsburgas baznīcas draudzēm. +Lauma devās sprediķot uz Augsburgas luteriskās baznīcas Chorzow draudzi, bet es ar savu grupu pabijām 4 dievnamos: Wodzislaw Slaski Evaņģēliskās Augsburgas baznīcas Sv. Trīsvienības dievnamā, blakus esošajā Wodzislaw Slaski katoļu dievnamā, Golkowicach sv. Annas koka dievnamā un Golkowice Evaņģēliskās Augsburgas baznīcas dievnamā, kur visur tikām mīļi uzņemti.

LELBP Latvijas apgabala prāveste Ieva Puriņa

Foto: Ieva Puriņa.
(Bildes rakstā minētajā secībā)

Citi Jaunumi