Pasaules Luterāņu Federācijas (PLF) 13. Asambleja. Otrā diena

PLF 13. asamblejas otrās dienas rīts sākās ar rīta lūgšanu un Bībeles izpēti, koncentrējoties uz šīs asamblejas vienu no atslēgas vārdiem: miesa. Bija gan uzrunājoša ilustrācija, gan iespēja katram pašam apjaust savu ķermeni un arī saskarties ar blakussēdošo. Mūzika un dziesmas ir skanīgas un aizraujošas. Te var noskatīties ierakstu: https://www.youtube.com/watch?v=Lde4c2kecyg

Rīta darba sesijā savu ziņojumu sniedza PLF ģenerālsekretāre Anne Burghart, atskatoties uz laika posmu kopš pagājušās asamblejas Vindhukā 2017. gadā. Mūsu Baznīcu kopiena darbojas tik daudz un dažādos projektos un atbalstot gan savas dalībbaznīcas dažādos izaicinājumos, gan esot viena no uzticamākajiem palīdzības sniedzējiem dažādās katastrofās vai konfliktos cietušajiem un bēgļiem. (Saite uz ierakstu: https://www.youtube.com/watch?v=RZ_FjTGTVzU)

Te var pievienoties asamblejas pasākumiem tiešsaistē vai arī noskatīties tos ierakstos: https://2023.lwfassembly.org/live

Ko darīt, kad skaistas cerības sastopas ar cilvēku vai Baznīcu ikdienas realitātēm? Pēcpusdienā dalībniekus sadalīja pa mazākām grupām. Tika prasīts, kā Asamblejas tēma Viena miesa, viens Gars, viena cerība! saskan ar viņu Baznīcu ik dienas izaicinājumiem. Āzijas valsts Mjanmas delegāti stāstīja, cik grūti sadzirdēt Vienotāja Kristus balsi vairāk kā 140 etnisko grupu vidū! Ir viena lieta sapņot par to, ka visas Baznīcas kopā patiesi pārtaptu par vienu Kristus miesu, bet realitāte cenšas kristiešus atbaidīt un sadalīt. Nepalīdz arī tas, ka bailes izraisa dažādas reakcijas, kad paši kristieši sāk atskārst, ka lasot tos pašus Dieva vārdus, atskanēs vairākas interpretācijas.

Ko darīt? To centās atbildēt šīs dienas Asamblejas aicinātais viesis, katolis, atzīts profesors Dr. Tomaš Halik. Viņš ārkārtīgi interesanti secināja: katrā Dieva bērnā jāsaredz daļu no sevis, ko Kristus atpestījis un caur Sevi vienojis — vienā miesā, Garā un cerībā. Bez Dieva tas ir neiespējams, bet ar Dievu viss ir iespējams!

Svētbrīži ir vienreizēji! Būs jātulko, būs jādalās ar jums, lai arī jūs piedzīvotu to, kad Gars pieskaras dvēselei un Tu pēkšņi saproti, tiešām, ka Jēzus savā mīlestībā un žēlastībā ir Tas, kas mūs vieno — Sevī! Gara diena, bet svētīga! Ejot pie miera, domās un lūgšanās gatavojamies ceļam uz Aušvicu–Birkenau. 

Nezinot, ko sagaidīt, lūdzot, dodamies atpūsties. Lai Dievs jūs svētī!

Arhibīskpe Lauma Zušēvica un Latvijas apgabala prāveste Ieva Puriņa.

Foto: LWF/Albin Hillert, Johanan Celine Valeriano, Marie Renaux

Citi Jaunumi