Pasaules luterāņu federācijai — 75

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!

Pirms 75 gadiem Archibīskaps Teodors Grīnbergs un mūsu Baznīca bija klāt, kad tika dibināta Pasaules luterāņu federācija (PLF). Šogad tā atzīmē savu 75 gadu jubileju. Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē ir bijusi aktīva daļa no šīs organizācijas tās darbībā! Piemēram, Archibīskaps Teodors Grīnbergs bija PLF pirmās Izpildkomitejas loceklis. Prāv. Anitai Vārsbergai–Pāžai bija gods pārstāvēt mūsu Baznīcu 1997. gadā PLF 9. asamblejā Honkongā, Ķīnā, un atkal 2003. gadā 10. asamblejā Vinipegā, Kanādā. Starp asamblejām no 1997. gada līdz 2003. gadam viņa bija padomniece PLF padomei (Advisor the Council of the LWF).

Jūsu ziedojumi ir bijuši tie, ar kuŗiem mēs esam atbalstījuši tos, kuŗi ir varējuši būt klāt, kur notikušas traģēdijas; tur, kur bēgļiem jāpalīdz atrast patvērumu un uzturu; tur, kur pacēlušies būtiski jautājimi par luterāņu baznīcu spējām nezaudēt to spēku, ko dāvina vienotību Jēzū Kristū!

Aicinu noskatīties un labāk iepazīties ar PLF un tās darbību. 2023. gadā notiks PLF asambleja Polijā. Prāveste Anita Vārsberga–Pāža kopā ar mani pārstāvēs mūsu Baznīcu. Lai Dievs dod, ka mūsu līdzdalība turpinātu nest svētību PLF vērtīgam darbam!

Pirms 500 gadiem Reformācijas augļi sāk svētīt Latviju! Kopā turpināsim visu šo gadu labāk iepazīties ar to, kā mēs ilgus gadus vēl ceram nest tādus augļus Latvijā un ārpus tās!

Jūsu māsa Kristū,
+ Lauma Zušēvica

Citi Jaunumi