Pārrunā LELBP Baznīcas Gadagrāmatas veidošanu nākamam gadam

Piektdien, 20. janvārī, Zoom platformā satikās LELBP Baznīcas Gadagrāmatas darba grupas dalībnieki, lai pārrunātu nākamā gada Baznīcas Gadagrāmatas sagatavošanas darbus. Nākamā gada tēma Gadagrāmatai ir izraudzīta no dievkalpojuma liturģijas noslēguma vārdiem “Ejiet ar mieru un kalpojiet Tam Kungam ar prieku.” Grupas dalībnieki pārrunāja Gadagrāmatas strukturālās izmaiņas, lai padarītu to vieglāk saprotamu jauniem draudzes locekļiem. Tāpat tika lemts meklēt iespēju izmantot mākoņservisus, lai operatīvi veiktu nepieciešamās izmaiņas informācijā par draudzēm un garīdzniekiem, kas jāatspoguļo Gadagrāmatā.
Atgādinām, ka vēl aiz vien pie draudžu mācītājiem ir iespējams iegādāties šī gada Baznīcas Gadagrāmatu.

Citi Jaunumi