Pārdomas no «Vārds vieno!» 8. decembrim

8. decembrī piedāvājam atskatīties uz 7. aprīļa «Vārds vieno!» pārdomām par Jāņa ev. 1:14.
Pārdomas vada LELBP LELBA Kanādas apgabala Toronto Sv. Jāņa draudzes māc. Ģirts Grietiņš.

Citi Jaunumi