Pārdomas no «Vārds vieno!» 5. decembrim

5. decembrī piedāvājam atskatīties uz 7. aprīļa «Vārds vieno!» pārdomām par Jāņa evaņģēlija 17:1-23.
Pārdomas vada LELBP Latvijas apgabala bīskape emerita, māc. Jāna Jēruma–Grīnberga.

Citi Jaunumi