Pārdomas no «Vārds vieno!» 29. novembrim

29. novembrī piedāvājam atskatīties uz «Vārds vieno!» pārdomām par Mateja evaņģēlija 6:6-13.
Pārdomas vada LELBP Vācijā māc. Rolands Eimanis.

Citi Jaunumi