Pārdomas no «Vārds vieno!» 21. decembrim

21. decembrī piedāvājam atskatīties uz 17. novembra «Vārds vieno!» pārdomām par Jāņa evaņģēliju 10:22-39.
Pārdomas vada LELBP LELBA Teoloģijas nozares vadītāja, prāveste emerita Ilze Kuplēna–Ewart.

Citi Jaunumi