Pārdomas no «Vārds vieno!» 19. decembrim

19. decembrī piedāvājam atskatīties uz 20. oktobra «Vārds vieno!» pārdomām «Vārds un propaganda» Mt 10:16, 2Kor 3:5–6.
Pārdomas vada LELBP LELBA Kanādas apgabala Toronto Sv. Jāņa draudzes māc. Ģirts Grietiņš.

Citi Jaunumi