Pārdomas no «Vārds vieno!» 16. decembrim

16. decembrī ieskatīsimies Tobita grāmatā! (Tobita grāmata 12:17-18).
Pārdomas vada LELBP Vācijas apgabala vikāre māc. Ilze Ķezbere–Härle.

Citi Jaunumi