Pārdomas no «Vārds vieno!» 15. decembrim

15. decembrī piedāvājam atskatīties uz 22. septembra «Vārds vieno!» pārdomām par Lūkas evaņģēlija 10:25-37.
Pārdomas vada LELBP Latvijas apgabala Rīgas evaņģēliskās draudzes māc. Guntis Bukalders.

Citi Jaunumi