Par Latvijas apgabala prāvesti ievēlēta māc. Ieva Puriņa

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas tās Latvijas apgabala sinodē, kas norisinājās 1. augustā Sv. Pestītāja baznīcā Rīgā, ar pārliecinošu balsu vairākumu par apgabala prāvesti ievēlēta mācītāja Ieva Puriņa. Uz šo amatu bija divi pretendenti – māc. I. Puriņa un māc. Rinalds Gulbis.
Puriņa 2000. gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāti, iegūstot maģistra grādu teoloģijā. Savas darba gaitas baznīcā uzsākusi kā evaņģēliste LELB Madonas prāvesta iecirknī, 2005. gadā ordinēta par diakoni un kalpojusi Beļģijas latviešu ev. lut. draudzē, no 2009. gada kalpojusi Rīgas Evaņģēliskajā draudzē, kur 2014. gadā or- dinēta par mācītāju. 2019. gada decembrī izbeigusi kalpošanas gaitas. Jāatzīmē, ka I. Puriņa pēc ilga laika pārtraukuma bija pirmā sieviete, kura Latvijā tika ordinēta par mācītāju arhibīskapa Elmāra Ernsta Rozīša vadībā, un tagad ir pirmā sieviete, kura pildīs LELBĀL Latvijas apgabala prāvestes pienākumus.
LELBĀL virsvalde māc. I. Puriņu par Latvijas apgabala prāvesti apstiprināja vienbalsīgi savā balsojumā trešdien, 5. augustā, līdz ar ko I. Puriņa no 6. augusta pilntiesīgi sāk pildīt apgabala prāvestes pienākumus.
Prāveste Ieva Puriņa par saviem darbības mērķiem izvirza vienot Latvijas apgabala draudzes un garīdzniekus to dažādībā, kā arī LELBĀL oficiāla baznīcas statusa iegūšanu un reģistrāciju Latvijā. Tāpat Puriņa atzīmē, ka apgabala vienam no virsuzdevumiem jābūt kalpošanai sabiedrības vismazāk aizsargātajām grupām – cilvēkiem ar īpašām va- jadzībām, senioriem, bērniem aprūpes iestādēs, cilvēkiem cietumos un citviet, kur ne- pieciešams garīgs atbalsts.
Runājot par sadarbību ar LELB, Puriņa norāda – “Es gribētu likt uzsvaru mūsu sadarbībā uz vienojošo un kopīgo, ne tik daudz atšķirīgo abu baznīcu kopībā.”

Birkas

Citi Jaunumi