Palmu svētdiena

Palmu svētdiena / Palmarum

Dievs, mīļais Debestēvs, šī nedēļa tik atšķirīga no visām citām – dodamies no tumsas gaismā, no Pestītāja Jēzus sāpēm, ciešanām un krusta nāves uz nāves uzvaru. Bēdu asaras pārvēršas priekā. Tu atdevi savu Dēlu par mums savā žēlastībā, lai mūs atbrīvotu no grēka varas. Tavas mīlestības dziļuma priekšā izbrīnā mēs pateicamies. Kungs Jēzu, Tu tik daudz cieti un nomiri par mums. Tu gāji cīņā ar nāvi un uzvarēji. Mēs lūdzam, Kungs, paēdini mūsu dvēseles, ka spējam arvien dziļāk ticēt šim brīnumam, kas mūs atbrīvo no visa, kas varētu šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Tevī. Tā dāvina mūžīgās dzīvības svētību. Dievs Svētais Gars, turpini mūs iedvesmot, radi ilgas savus jautājumus un izsalkumu uzticēt Viņam, kas mūs vieno gaviļu pilnās Lieldienu dziesmās, jo Viņš dzīvo, un mums būs dzīvot ar! Āmen. (Lauma Zušēvica)

Lasījumi katrai dienai:
Palmu svētdiena
05.04. Sv * Lūkas ev. 19: 29-40

06.04. P * Jāņa ev. 15: 12-17
07.04. O * Jāņa ev. 11: 1-2, 32-42
08.04. T * Jāņa ev. 14: 1-3 un 29

Zaļā Ceturtdiena
09.04. C * Marka ev. 14: 22-42

Lielā Piektdiena
10.04 .P * Jāņa ev. 3:16 un Lūkas ev. 23: 32-47

Klusā sestdiena
11.04. S * Mateja ev. 26: 59-68 un Jesajas gr. 53: 4-7

Kristus Augšāmcelšanās!
12.04. Sv * Mateja ev. 28: 1-10; Pāv. Vēst. Filipiešiem 4: 4-9, 19

Foto: Baiba Rēdmane

Citi Jaunumi