Mūžībā aizsaukts prāvests Klāvs Bērziņš

Mieru Es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, ne kā pasaule dod, Es jums dodu.
. . . Pasaulē jums būs bēdas, bet turiet drošu prātu — es pasauli esmu uzvarējis!

Jēzus, mūsu Pestītājs un Labais Gans

2023. gada 22. augustā

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!

Nakts klusumā mūsu brālis, prāvests Klāvs Bērziņš, aizgāja Dieva mierā — tur, kur Jēzus viņam bija vietu sagatavojis. Izsakām viņa sievai Edītei un ģimenei visu mūsu līdzjūtību. Pietrūks viņa raksturīgais humors, pietrūks viņa spējas mums atgādināt paskatīties uz katru situāciju no vairākām pusēm. Ticu, viņš tagad redz to, ko neviena acs nav redzējusi, šeit virs zemes tuvojoties dienai, kad mūs sauks sekot Labam Ganam, no šīs dzīves pārejot mūžībā. Kristus mīlestība un žēlastība lai ir ar viņu un mums visiem.

Bēres būs otrdien, 29. augustā, Rīgas krematorijā, plkst 14:30. Izvadīs arhibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis.

Mūsu mīļā brāļa, prāvesta Klāva Bērziņa piemiņai ģimene lūdz ziedu vietā ziedot Ukainas atbalstam caur Rīgas Evaņģēlisko draudzi:

RĪGAS EVAŅĢĒLISKĀ DRAUDZE
LV10HABA0551027207173
Ar norādi: Klāva piemiņai/atbalsts Ukrainai

Turot jūs visus savās lūgšanās un līdz ar jums Dievam pateicoties par Klāvu un viņa ilggadējo kalpošanu Kristum un mūsu Baznīcai,

+Lauma

Birkas

Citi Jaunumi