Mūžībā aizsaukts prāvests Dr. Jānis Priedkalns

Mūžīgo mieru dod prāvestam Dr. Jānim Priedkalnam, Kungs, un mūžīgā gaisma lai atspīd viņam, lai Tavs kalps, Jēzu, dus Tavā svētā mierā.

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū, Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē locekļi. Dalos ar sēru ziņām, ka 14. jūnijā mira mūsu Baznīcas Austrālijas latviešu evaņģēlisko luterisko draudžu apvienības pārvaldes priekšnieks, prāvests Dr. Jānis Priedkalns.

Prāvests Jānis Priedkalns dzimis 1934. gada 28. martā.  Viņa ordinācija diakona amatā notika 1990. gada 22. jūlijā.  Mācītāja amatā viņš tika ordinēts 2013. gada 8. jūlijā.

Prāvesta Dr. Jāņa Priedkalna izvadīšana paredzēta 29. jūnijā no Adelaides draudzes dievnama.  Būs iespējams pieslēgties virtuāli. Tuvāka informācija sekos.

Lūdzu viņu pieminēt šīs svētdienas dievkalpojumos un izlūgties Kristus mierinājumu un Augšāmcelšanās cerības spēku viņa sievai, Dr. Ilgai Vēverei, kā arī visiem viņa bērniem, mazbērniem un mazmazmeitiņai, piederīgiem. Lūgšanās pieminēsim arī prāvesta Adelaides draudzi un diakonu Ivaru Ozolu. Viņi abi kopā ar prāvestu aprūpēja Adelaides draudzi. Prāvests Dr. Jānis Priedkalns bija ļoti aktīvs visā latviešu sabiedrībā Austrālijā.

LELBP Virsvaldes un savā vārdā izsaku savu līdzjūtību visiem piederīgiem un pateicos Dievam par šī Kristus kalpa darbu mūsu Baznīcā. 

Tā saka Kungs Jēzus Kristus: “Tad nu ikvienu, kas mani apliecinās cilvēku priekšā to arī es apliecināšu sava Tēva priekšā, kas ir debesīs.” (Mateja ev. 10:32)

+ Lauma Zušēvica
Archibīskape
LELBPasaulē.


Piedāvājam mūsu lasītājiem izlasīt Jāņa Priedkalna māsas Rutas Priedkalnes–Zirnes rakstu par savu brāli laikrakstā «Latvietis» (2021. g. 20. okt.):
https://laikraksts.com/raksti/raksts.php?KursRaksts=10890

Birkas

Citi Jaunumi