Mans dzīves stāsts un Dieva Vārds!

Kristus ciešanu laikam piedāvātā programma:
MANS DZĪVES STĀSTS UN DIEVA VĀRDS!

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū, mīļie draugi!
Šī gada Kristus ciešanu laiks iesāksies Lielā lūdzamā dienā, Pelnu trešdienā, 14. februārī. Lai dziļāks būtu šis svētais laiks līdz Kristus augšāmcelšanās rītam 31. martā, aicinu pievienoties izstrādātā pārrunu ciklā, “Mans dzīves stāsts un Dieva vārds!” Tas sāksies trešdien, 7. februārī, plkst 18:00 Latvijā, plkst 10:00 pēc Čikāgas laika.

Pārrunas būs par Bībeles tekstiem, kuŗi paredzēti nākamam dievkalpojumam. (Bībeles lasījumi būs pievienoti katrai sesijai.) Pārrunas ievadīs cilvēki, kuŗu dzīves stāstā, maizes darbā un ikdienā, Dieva vārds ir ietekmējis praktiskās izvēles. Kā redzēsiet, aicināti ir cilvēki, kuŗiem bijuši īpaši piedzīvojumi vai izaicinājumi. Pateicos jau iepriekš visiem, kuŗi piekrituši dalīties ar mums viņu pieredzē un ticības izpratnē.

Aicinām jūs palīgā tālāk izziņot un dalīties ar pievienoto Zoom saiti:
https://us02web.zoom.us/j/81282853716

Pateicos Dievam par iespēju atkal ar jums tikties virtuālā platformā un doties kopējā svētceļojumā. Lai Dievs mūs vieno un vienmēr vada ik katrā dienā! Kristus Debestēvam lūdza par mums un prasīja: “Svētī tos patiesībā; tavi vārdi ir patiesība!” Un tā ir mūžīga!

Gaidot ar jums kopā būt!
+ Lauma

Pirmo sesiju, 7. februārī, ievadīs Andris Teikmanis, bijušais Latvijas prezidenta kancelejas vadītājs un vēstnieks vairākās valstīs. Par viņu vairāk var lasīt Wikipedia un Linkedin, citos medijos. Viņš daudz mums palīdzēja, daloties ar saviem ieteikumiem, lai LELBP tiktu reģistrēta Latvijā.

Otro sesiju, 14. februārī ievadīs Miķelis Abuls. Vairākiem mazāk pazīstams, viņš gadiem strādājis būvniecības firmā CG Schmidt. Firma bija atbildīga uzbūvēt Milvoku Mākslas muzeju, kuŗu projektēja slavenais arhitekts Santiago Calatrava. Firma arī cēlusi vairākas no lielākām celtnēm Milvokos un citur. Firmas mājas lapā var labāk iepazīties arī ar Miķeli: cgschmidt.com. Tur kādā vietā par viņu rakstīts:

Mike is revered as one of the top construction executives in Wisconsin. He provides thought leadership, executive management, and project vision to ensure CG Schmidt delivers exceptional operational outcomes.  Mike’s commitment to CG Schmidt’s field teams, staff and client results cannot be matched, and his dedication to mentoring and enabling the workforce of tomorrow creates unlimited opportunities for our youth.

Kā Milvoku Sv. Trīsvienības draudzes priekšnieks ļoti uzticīgi un veiksmīgi kalpoja Milvokos vairāk par 10. gadiem. Viņš arī bijis latviešu centra “Gaŗezera” padomē un arvien ir draudzes padomē un aktīvs līdzdalībnieks latviešu sabiedrībā.

Citi Jaunumi