Mans dzīves stāsts un Dieva Vārds! (07.02.2024)

Kristus ciešanu laikam piedāvājam programmu
«MANS DZĪVES STĀSTS UN DIEVA VĀRDS!»

Pirmā tikšanās, trešdien, 7. februārī, plkst. 10:00 pēc Čikāgas laika, 18:00 Latvijā.
Ieraksta saite: https://www.youtube.com/watch?v=uaVIkID0MYc

Pārrunas par Pelnu trešdienas paredzētajiem tekstiem ar bijušo vēstnieku, prezidenta kancelejas vadītāju Andri Teikmani. (Pelnu trešdiena būs 14. februārī.)

Galvenā tēma:
Ja Kristus dēļ mēs esam sūtņi (vēstnieki),
kā šo lomu īstenojam savās dzīvēs.

II Korintiešiem 5:20b-6:2
Pāvils definē savas kalpošanas autoritāti un pieredzi.

Kā ar Tevi:
Ja Tu būtu iecelts sūtnis, vai vēstnieks,
kuŗu valsti Tu vēlētos pārstāvēt?
Cik viegli, grūti runāt tikai to, ko cits ir noteicis?

Mateja evaņģēlijs 6:1–6; 16–21
Jēzus māca nebūt liekulīgiem.

Kā ar Tevi:
Vai jeb kad esi ziedojis anonīmi?
Kādēļ jā, kādēļ nē?
Kas ir reliģiskas disciplīnas vērtība?

Bībeles teksti:

II Korintiešiem 5:20b–6:2

520 (..) Kristus dēļ mēs lūdzam — saņemiet šo izlīgumu ar Dievu! 21 Viņu, kas grēku nepazina, viņš mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs viņā taptu par Dieva taisnību.
61 Mēs, viņam līdzi darbodamies, aicinām jūs nebūt tādiem, kas velti saņēmuši Dieva žēlastību. 2 Jo viņš saka:
savas labvēlības laikā es tevi uzklausīju
un glābšanas dienā es nācu tev palīgā.

Redzi, tagad ir Dieva labvēlības laiks, redzi, tagad ir glābšanas diena.

Mateja evaņģēlijs 6:1–6; 16–21

1 Sargieties darīt labos darbus cilvēku priekšā, ka tie jūs ievērotu, jo tad jums nebūs nekādas algas no jūsu debesu Tēva. 2 Kad tu dari žēlsirdības darbus, neliec savā priekšā tauri pūst, kā to dara liekuļi sinagogās un uz ielām, lai cilvēki tos godinātu. Patiesi es jums saku: tie jau saņēmuši savu algu. 3 Bet, kad tu dari žēlsirdības darbus, lai tava kreisā roka nezina, ko labā dara, 4 ka tavs žēlsirdības darbs paliek apslēpts; bet tavs Tēvs, kas redz apslēpto, tevi atalgos.

5 Kad jūs lūdzat, neesiet kā liekuļi, kuriem patīk sinagogās un uz ielu stūriem stāvēt un ilgi lūgt Dievu, lai cilvēkiem izrādītos. Patiesi es jums saku: tie savu algu jau saņēmuši. 6 Bet, kad tu lūdz, tad ieej savā kambarī un, durvis aizslēdzis, lūdz savu Tēvu apslēptībā, un tavs Tēvs, kas redz apslēptībā, tevi atalgos.

16 Kad jūs gavējat, neesiet nīgri kā liekuļi, kas rāda drūmu seju, lai rādītos cilvēkiem kā gavētāji. Patiesi es jums saku: tie savu algu jau saņēmuši. 17 Bet, kad tu gavē, svaidi savu galvu ar eļļu un mazgā savu seju, 18 ka tu nerādies kā gavētājs cilvēkiem, bet savam Tēvam apslēptībā, un tavs Tēvs, kas redz apslēptībā, tevi atalgos.

19 Nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodes un rūsa tās maitā un kur zagļi rok un zog, 20 bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne kodes, ne rūsa tās nemaitā un kur zagļi nerok un nezog. 21 Jo, kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds.

Foto: Wikipedia

Citi Jaunumi