Mācītāja Gunta Bukaldera ordinācija Rīgā

Pūpolsvētdienā pulcējāmies skaistā Metodistu dievnamā Rīgā, Akas ielā, lai piedalītos mācītāja Gunta Bukaldera ordinācijas dievkalpojumā. Kolīdz tikām telpās, ārā sāka gāzt lietus. Pārējā diena pārliecināja, ka lietus bija patiesa svētības zīme. Dievkalpojumā bija klāt gan Gunta ģimene, gan amata māsas un brāļi no luterāņu un no adventistu baznīcām. Pats galvenais? Patiesi, klāt bija Dieva mīlestības, patiesības un miera Svētais Gars!

Ordināciju vadīja arhibīskape Lauma Zušēvica, asistēja prāv. Ieva Puriņa un prāv. Klāvs Bērziņš. Kā mācītāja Gunta Bukaldera ‘krustvecāki’ klāt bija mācītājs Dr. Indulis Paičs un mācītāja Dr. Dace Balode. Pats mācītājs Guntis Bukalders ļoti saistoši, dziļi un sirsnīgi sprediķoja par pazemību, kāda atrodama Kristū.

Mācītājs Guntis Bukalders kalpo Rīgas Evaņģēliskā draudzē un tās priekšniece Inga Tenisa vadīja gājienu, ienākot dievnamā, kuŗā bija sapulcēti daudz draudzes locekļu. Izcilā pianista Māra Žagara vadībā no sirds dziedājām un tad izbrīnā klausījāmies viņa jaunradītajā kompozīcijā. Kā prāv. Ieva Puriņa minēja pirms lūgšanas, kompozīcija bija kā otrs sprediķis! No sirds paldies visiem, kuŗu līdzdalība dievkalpojumā vairoja kopējā piedzīvojuma svētību!

Dievkalpojumam sekoja jaukas kristīgās sadraudzības stundas. Kopā paēdām un uzklausījām apsveikumus, laba un Dieva svētības vēlējumus. Fotogrāfijas atklāj ne tikai notikumu norisi, bet arī atspoguļo to prieku un pateicību, ko izjuta katrs, kuŗi bija klāt. Pēc vairākiem stundām izejot ārā, spīdēja saule. Lietus bija veldzējis zemi un apstājies. Lai Svētā Gara dāvinātais prieks un atspirgšana arvien turpina stiprināt un atgādināt lūgt par jauno LELBPasaulē mācītāju. Lai viņu vada un iedvesmo šis Dieva Gars, lai viņa kalpošana nestu svētību visai Baznīcai, godu Dievam un dvēseles mieru un prieku viņam pašam! Apsveicam!

+Lauma Zušēvica
Arhibīskape
LELBPasaulē Virsvalde

P.S. Sirsnīgs paldies Rihardam Puriņam par fotogrāfijām.

Citi Jaunumi