Leuenbergas vienošanās 50. gadadiena

LELBP arhibīskape Lauma Zušēvica pārstāvēja Latvijas Evaņģēliski luterisko Baznīcu pasaulē Leuenbergas vienošanās 50. gadadienai veltītajā svētku pasākumā, kas notika šā gada 4. jūlijā Vīnē, Austrijā. Ar savu klātbūtni svētku pasākumu pagodināja vairāk kā 80 dalībnieku, pārstāvot gandrīz visas valsts Baznīcas, kuŗas reiz parakstīja vienošanos.

Par Lauenbergas vienošanos

Vienošanās starp reformācijas baznīcām Eiropā (saīsinājumā Leuenbergas vienošanās) ir ekumenisks dokuments, kas 1973. gadā tika noslēgts Šveices konferenču centrā Leuenbergā netālu no Bāzeles. Tā mērķis bija izbeigt Baznīcas šķelšanos starp reformētajām un luteriskajām baznīcām un izveidot Baznīcas sadraudzību starp luteriskajām, reformētajām un apvienotajām baznīcām Eiropā. Tādējādi Leuenbergas vienošanās kļuva par Eiropas protestantu baznīcu kopienas dibināšanas dokumentu.

Leuenbergas vienošanās izpratnē Baznīcas sadraudzība nozīmē, ka baznīcas ar atšķirīgām konfesionālām nostādnēm, pamatojoties uz vienprātību, ko tās ir panākušas evaņģēlija izpratnē, sniedz viena otrai sadraudzību ar Vārdu un Sakramentu, un cenšas pēc iespējas pilnīgāk sadarboties liecināšanā un kalpošanā pasaulei. (LA 29)

Šim nolūkam Leuenbergas vienošanās paredz sekojošus soļus:

  • Baznīcas atzīmē, ka tām ir vienota izpratne par evaņģēliju, kas izpaužas kā atbrīvojoša vēsts par cilvēka attaisnošanu un tiek nodota sludināšanā, kristībā un Kunga Vakarēdienā.
  • Baznīcas atzīmē, ka konfesionālajos dokumentos paustie doktrinālie nosodījumi attiecībā uz mācībām par Kunga Vakarēdienu, kristoloģiju un mācību par predestināciju neattiecas uz piekritušo baznīcu pašreizējo mācības stāvokli.
  • Baznīcas piešķir viena otrai kanceles un galda (altāra) sadraudzību, tostarp savstarpēju ordinācijas atzīšanu.

“Iesaistītās baznīcas ir pārliecinātas, ka tās kopā piedalās vienotajā Jēzus Kristus Baznīcā un ka Kungs tās atbrīvo un aicina uz kopīgu kalpošanu.” (LA 34) “Ticot Svētā Gara vienojošajam spēkam, tās kopīgi sniedz liecību un kalpo, un cenšas padziļināt un stiprināt kopā nodibināto sadraudzību.” (LA 35).

Leuenbergas vienošanās dokumentu var lejuplādēt un lasīt šeit. Vienošanos parakstījušo Baznīcu sarakstu iespējams aplūkot šeit.

Foto: Lauma Zušēvica

Lauenbergas vienošanās 50. gadadiena

Lauenbergas vienošanās 50. gadadiena

Lauenbergas vienošanās 50. gadadiena

Lauenbergas vienošanās 50. gadadiena

Citi Jaunumi