LELBA pārvaldei jauna vadība

Pagājušo nedēļas nogali, 24. un 25. aprīlī, notika Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Amerikā (LELBA) 16. sinode. Par jauno LELBA pārvaldes priekšnieci tika ievēlēta prāveste Anita Vārsberga Pāža.

Jaunajā LELBA pārvaldē kopā ar priekšnieci A. Vārsbergu Pāžu darbosies mācītājs Igors Safins, (pārvaldes priekšnieces garīgais vietnieks, Bostonas Trimdas draudzes mācītājs), māc. Ģirts Grietiņš (Toronto Sv. Jāņa draudzes mācītājs), māc. Aija Graham (pārvaldes sekretāre, Kalamazū un Lansingas draudžu mācītāja), laji Andris Celcherts ( LELBA kasieris, Klīvlandes draudze), Sandra Kalve (pārvaldes priekšnieces laicīgā vietniece, Milvoku draudze), Kārlis Veilands (Ziemeļkalifornijas draudzes priekšnieks). Revīzijas komisijā darbosies Ingrīda Jansone (Ņujorkas draudze), Mārtiņš Pūtelis (Indianapoles draudze) un Vija Ūdenāne (Vašingtonas D.C. draudzes).

Tā kā šoreiz sanākšana notika virtuāli, izmantojot Zoom vietni, Sinode bija labi pārstāvēta, tajā piedalījās 84 balstiesīgie sinodāļi un vairāki viesi, starp tiem – Latvijas vēstnieks ASV Māris Selga, Daugavas Vanagu priekšsēdis Andris Kursītis un LELB arhibīskaps Jānis Vanags. 

Sinodē tika pieņemtas dažas Satversmes maiņas, kas sīkāk izskaidro pārvaldes priekšnieka, pārvaldes locekļu un laju kandidātu prasības. Sinodē tika pieņemtas vairākas rezolūcijas, kas dod virzienu baznīcas nākamo trīs gadu darbam. Viens no galvenajiem aicinājumiem bija turpināt piedāvāt virtuālo dievkalpojumu ierakstus arī tad, kad atsāksies draudžu klātienes dievkalpojumi. Lai cik grūts un sarežģīts bijis 2020. gads dēļ Covid, sinodāļi novērtēja, ka LELBA ir spējusi   sasniegt tos ļaudis, kas pirms tam bijuši attālināti no baznīcas un latviešu centriem. Tāpat turpināsim uzsāktos Ārmisijas un Palīdzības nozares darbus pasaulē un Latvijā. Tiks domāts, kā nodrošināt, lai lajiem būtu nepieciešamie materiāli, palīdzot kalpošanas darbā un aizvietojot mācītājus ārkārtas situācijās. Sinodāļi balsoja turpināt baznīcas darbu un nostāju pret visa veida naida un rasisma izpausmēm, kā arī meklēt veidus, kā digitalizēt LELBA arhīvu.         

Sinode izteica lielu pateicību prāvestam Gunāram Lazdiņam par nokalpotiem sešiem ar pusi gadiem LELBA pārvaldes priekšnieka amatā un novēl viņam Dieva svētību, uzsākot nākamo dzīves un kalpošanas posmu. Tāpat sinodāļi pateicās par kalpošanu pārvaldē prāv. Sarmai Eglītei, prāv. Dāvim Kaņepam un māc. Dāgam Demandtam, Sandrai Kalvei, Andrim Celchertam un Edvardam Hesam, un Revīzijas komisijas locekļiem Ingrīdai Jansonei, Mārtiņam Pūtelim un Voldemāram Peldam. Sinodes dalībnieki pateicās par Sinodes virtuālo izkārtojumu un novadīšanu īpašos apstākļos: Zoom meistarei Helēnai Vīksniņai (Vašingtonas draudze) un Silvijai Kļaviņai-Barshney (Čikāgas Ciānas draudze). Paldies māc. Larim Saliņam par ievadu mazo grupu pārrunām. Sinode noslēdzās ar svinīgu dievkalpojumu tiešsaistē – archibīskapes Laumas Zušēvicas vadībā. Dievkalpojumā amatā tika ievesta LELBA Pārvaldes jaunā priekšniece prāv. Anita Vārsberga Pāža un pārvaldes locekļi. 

māc. Aija Graham / LELBA

Foto redzami:‌

LELBA jaunā Pārvaldes un Revīzījas komisija ar archibīskapi Laumu Zušēvicu pēc amatā ievešanas

Sandra Kalve, Kārlis Veilands, māc. Igors Safins
māc. Aija Graham, Andris Celcherts, Ingrīda Jansone
māc. Ģirts Grietiņš, Vija Ūdenāne, archib. Lauma Zušēvica
prāv. Anita Vārsberga Pāža
(iztrūkst Mārtiņš Pūtelis)

 

Birkas

Citi Jaunumi