Latvijas Audžuģimeņu biedrības Ziemassvētku eglīte

Latvijas Audžuģimeņu biedrība izsaka pateicību LELBP par finansiālo atbalstu Audžuģimeņu Ziemassvētku pasākuma organizēšanā audžubērniem. Patiecoties šim atbalstam, bērni un viņu audžuģimenes var būt kopā ar citām audžuģimenēm un izjust svētku garu.

Ilze Golvere,
Latvijas Audžuģimeņu biedrības vadītāja

Ieskatam dažas fotogrāfijas no Audžuģimeņu Ziemassvētku pasākuma:

Birkas

Citi Jaunumi