Klusajā nedēļā gaišas ziņas

Raizēšanās un lūgšanu pilnā laikā par kaŗu Ukrainā, Klusās nedēļas otrdienā pienāca gaišas ziņas! Man likās nozīmīgi, ka saņēmu paziņojumu par mūsu Baznīcas cerību piepildīšanos dienās, kad atrados Latvijā.

Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē Virsvalde ar lielu prieku var pavēstīt, ka Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs lēmis ierakstīt reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā reliģisko organizāciju Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē kā nodokļu maksātāju. Lēmums stājas spēkā 2022. gada 12. aprīlī.

Tas nozīmē, ka turpmāk LELBPasaulē Latvijā varēs realizēt ne tikai savu darbības mērķi, kas ierakstīts Darbības noteikumos — Ar Dieva vārdu un Sakramentiem pilnveidoties par ķēnišķu priesteru saimi, svētu tautu, Dieva īpašumu, lai sludinātu Dieva izcilos darbus, kas mūs no tumsas aicinājis savā brīnumainajā gaismā (1Pēt 2:9), bet arī pilntiesīgi veikt saimniecisko darbību ceļā uz šo mērķi.

No sirds pateicos LELBP Virsvaldei! Lai mūsu Baznīca tiktu reģistrēta, bija jāmaina tās nosaukums, kā arī Darbības noteikumi. Tas viss prasīja lielu darbu! Īpaši pateicos prāv. Anitai Vārsbergai–Pāžai, prāv. Sarmai Eglītei, prāv. Ievai Puriņai un mūsu Virsvaldes sekretārei Unai Torsterei. Paldies arī Virsvaldes loceklim Miķelim Strīķim, kuŗa jautājumi izaicināja, bet lika meklēt atbildes. Īstenībā, visi pielika roku! 

Lai Uzņēmumu reģistram iesniegtu kvalitatīvus dokumentus, sadarbību ar COBALT firmas advokātiem uzsākām laikā, kad LELBA priekšnieks bija prāv. Gunārs Lazdiņš un Latvijas apgabala garīgais vadītājs bija prāvests Kārlis Žols. Mūsu kopīgā darbā aktīvi iesaistījās prāv. Klāvs Bērziņš. Īpaši liels paldies advokātam Mārtiņam Aljēnam, arī advokātam Laurim Liepam. Ir zīmīgi, ka līdz ar mums strādāja bijušais Rīgas evaņģēliskās draudzes priekšnieks Andris Bērziņš! Viņa mudinājumi un līdzdalība šinī darbā bija ļoti vērtīgi. Pateicamies kolēģiem, kuri palīdzēja sagādāt vēsturiskos dokumentus, īpašs paldies arch. emer. Elmāram Ernstam Rozītim! 

Vēl būtu tik daudzi, kuŗiem pateikties atsevišķi — mūsu Baznīcai, garīdzniekiem un draudžu priekšniekiem, locekļiem! Divos Sinodālos balsojumos jūs apstiprinājāt mūsu Baznīcas nosaukuma maiņu un Darbības noteikumu jauno redakciju. Jūs mūs stiprinājāt lūgšanās un apliecinājāt, ka ir vērts turpināt censties iegūt reģistrāciju Latvijā ne kā jaunai Baznīcai, bet kā vienai no divām, kuŗas turpināja to darbu, ko pirms Otrā pasaules kaŗa bija sākusi Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca.

Domās, lūgšanās un pateicībā devos atmiņās. Atcerējos mūžībā sauktos arch. Arnoldu Lūsi, prāvestus Vili Vārsbergu, Artūru Voitku, Albertu Ozolu, Uldi Cepuri un daudzus citus garīdzniekus un lajus. Gan Latvijā, gan bēgļu gaitās, gan iestājoties gaŗiem okupācijas gadiem, viņi neuzdeva celt Dieva valstību. Paldies Dievam, mēs atkal esam Latvijā atzīta Baznīca! 

Cik labi bija ceļot Latvijā no 4. aprīļa līdz 13. aprīlim un redzēt, kā visi kopā kalpo Aizputē, Valtaiķos, Cīravā, Snēpelē, Zvannieku mājās, Vīķos, Piksāros un Rīgā! Diemžēl neizdevās apmeklēt Sofijas draudzi un Blomi, bet nākamo apmeklējumu sākšu tur. Dievam pateicos par visiem, kas kalpo. Bija labi būt kopā ar Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības loceklēm, vienmēr labi sadarboties ar LU teoloģijas fakultāti un Kapseļu ielas bērnu centru. Mūsu darbība iet plašumā! 

Lai Dievs svētī šīs Klusās nedēļas noslēgumu un Kristus Augšāmcelšanās rītu jums katram! Tas lai atjauno cerību un iedvesmo. Lūdzam, lai tas nes mieru pasaulei. Kā negaidītas, labas ziņas!

Kristus mīlestībā,
+Lauma

Foto: Pixabay.com

Citi Jaunumi