Draudze

Īrijas draudze

Palmu svētdiena. Tiešraides dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu