Draudze

Īrijas draudze

Palmu svētdiena. Tiešraides dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu

https://www.facebook.com/121117397934199/videos/891669607953287/