Dievkalpojums Ludvigshafenā 8. augustā

Ludvigshāfenā, Svētā Ludviķa baznīcā (Wredestrasse 24, 67059 Ludwigshafen am Rhein),

pēc gara pārtraukuma, svētdienā, 8. augustā plkst. 15.00 paredzēts dievkalpojums.

Kalpos mācītājs Rolands Eimanis un diakone Rasma Gundega Ieviņa.

Pēc dievkalpojuma sekos sabiedriska pēcpusdiena ar azaidu groziņu veidā dārzā pie baznīcas.