Ieviņa Rasma Gundega, diakone

Kalpo Manheimas-Ludvigshāfenas draudzē
Manheimas-Ludvigshāfenas draudzes priekšniece

Ordinēta kā diakone 2016. gada 28. maijā

Bismarckstrasse 52
67059 Ludwigshafen
Germany
tālr. +49 621518765
e-pasts rgievina@gmail.com