Ieviņa Rasma Gundega, diakone

Kalpo Manheimas-Ludvigshāfenas draudzē

Ordinēta kā diakone 2016. gada 28. maijā

Bismarckstr. 52
67059 Ludwigshafen, Germany
tālr. +49 621518765
e-pasts rgievina@gmail.com