Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu Hamburgā

Hamburgā,
latviešu draudzes dievkalpojums ar dievgaldu
notiks Hauptkirche St. Petri  (Bei der Petrikirche 2, 20095 Hamburg)
svētdien, 11.jūlijā plkst. 14.00.
Dievkalpojumu vadīs mācītājs Tālis Rēdmanis.
Sekos sadraudzības brīdis.