Rēdmanis Tālis, mācītājs

Kalpo Berlīnes draudzē, Hamburgas draudzē 
Vācijas apgabala Revīzijas komisijas priekšsēdētājs, LELBĀL mājaslapas administrators, Virsvaldes Eiropas pārstāvis, Virsvaldes prezidija loceklis

Ordinēts 1991. gada 21. jūlijā

Horst Caspar Steig 19,
12353 Berlin, Germany
tālr. +49 30 2639 8545
mob.tālr. +49 151 283 183 87
e-pasts redmanis-t@t-online.de