Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu Berlīnē

Berlīnē latviešu draudzes dievkalpojums ar dievgaldu

notiks Paul-Gerhardt-Kirche (Wisbyer Str. 7, Berlin 10439)

svētdien 18.jūlijā plkst. 14.00.

Dievkalpojumu vadīs mācītājs Tālis Rēdmanis.

Muzikālo ietērpu veidos Baiba Rēdmane (ērģeles).

Pēc dievkalpojuma sadraudzība.