Draudze

Īrijas draudze

Dievkalpojumi Dublinā, Īrijā Kristus Apvienotajā latviešu luterāņu draudzē notiek katru svētdienu plkst 14:00

7.oktobrī sākas kristību – iesvētību kurss. Tikšanās notiks Zoom platformā piektdienās 20:00

Foto: I.Miezis

Foto: I.Miezis