Dzimšanas dienas apsveikums mācītājam Aivaram Peldam

2023. gada 15. jūlijā

“Šī ir tā diena, ko tas Kungs devis: priecāsimies un līksmosimies šinī dienā!”
(Ps 118:24)

Augsti godātam, mīļam 90 gadus svētītam Kristus kalpam, mācītājam Aivaram Peldam!

Reiz draudzes loceklis apsveica savu draugu ar nozīmīgajiem vārdiem, sakot: “Tu esi ļoti bagāts! Tev pieder viss, ko esi piedzīvojis!” Mīļo Aivar, mūsu Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaules Virsvaldes un savā vārdā apsveicot Tevi, gribas to pašu teikt! Un ar Dāvida vārdiem no viņa 103. dziesmas: “Teici to Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis!”

Viņš Tavu mūžu svētījis ar četriem bērniem, kuŗus Tu sen, sen atpazini kā sava mūža īsto bagātību! Pirms tam, Tev Dievs dāvināja dzīves draugu, Irmu, ar kuŗu mīlestībā augi līdz ar viņu ticībā un pateicībā Jēzum, Tavam Pestītājam. Un tad saprati, laiks Viņam vēl pilnīgāki kalpot! Atsaucoties Kristus aicinājumam, Tu kā mācītājs jau 39 gadus esi kalpojis un sludinājis evaņģēliju ne tikai savās draudzēs, bet pildot vairākus pienākumus arī LELBA! Paldies!

Lai šodien gavilē Tava sirds atceroties visu, ko Viņš tev labu darījis! Mēs lūdzam, lai Dievs turpina svētīt Tevi un tavu mīļo ģimeni! 

Cieņā, pateicībā un priekā Tevi apsveicam 90. dzimšanas dienā un Kristus mīlestībā novēlām visu skaistu šai dienai un vienmēr! Dievs lai svētī!

Tava māsa Kristū,
+ Lauma
LELBP Virsvalde

Birkas

Citi Jaunumi