Dziesmu svētku dievkalpojums Rīgas Lutera baznīcā, Torņakalnā, 9. jūlijā plkst. 11.00

Dziesmu un Deju svētki ir lielākais mūsu tautas un nācijas garīgais notikums, kurā atveras, atklājas un skan mūsu nācijas gars. Tāpēc Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) Rīgas Lutera draudze ir piebiedrojusies Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē (LELBP) iniciatīvai svētku laikā rīkot īpašu Dziesmu un Deju svētkiem veltītu dievkalpojumu, kas notiks svētdien, 9. jūlijā, plkst. 11.00 Rīgas Lutera baznīcā, Torņakalnā. Saite uz Svētku dievkalpojuma tiešraidi YouTube: https://youtube.com/live/-oriT2t95fI

Šo svētku dievkalpojumu vadīs LELB Rīgas Lutera draudzes un LELBP mācītāji un mācītājas, un sprediķos LELBP arhibīskape Lauma Zušēvica. Dziesmu un Deju svētku dalībnieku kopkoris dievkalpojumā izpildīs skaistākās kora dziesmas no svētku repertuāra, tādas kā L. Garūtas “Mūsu Tēvs debesīs”, R. Tigula “Rīta un vakara dziesma”, L. Ritmanes “Augšup dzīvība skan”, Ē. Ešenvalda “Dvēseles dziesma”, u.c.

Kādēļ pulcēties vēl vienam notikumam Dziesmu un Deju svētku brīnišķīgi pārpilnās dienās? LELBP arhibīskape Lauma Zušēvica min vairākus iemeslus:

  • Lai sirdis pārplūstu priekā ar citiem, balsis paceļot pateicības dziesmās!
  • Lai gavilētu Tā Dieva priekšā, kas ir mūsu dzīves un latvju tautas Virsdiriģents!
  • Lai piedzīvotu kā latvju tautu un katru dzīvi Viņš svētījis ar savu meldiju, ritmu un skaistumu!
  • Lai lūgtu Viņa Gara spēku visiem, kuri komponē, dzejo, dejo, muzicē un dzied!
  • Lai kā pirms 150 gadiem kopā lūgtu: “Dievs, svētī Latviju!”

Rīgas Lutera draudzes mācītājs Linards Rozentāls, kurš pats dzied Rīgas Lutera draudzes korī, saka: “Kordziedāšana un dievkalpojums — abas ir garīgas pieredzes, kurās sajūtam, kā mūsu personības, darbs, balsis, sapņi, gaišais un tumšais dzīvē ierakstās kādā lielākā mērogā, tajā, kas ir lielāks nekā mēs paši. Man dievkalpojums ir kā svētības simbols, kā telpa, kurā atveramies Dieva Gara gaismas svētībai. Atveramies svētībai un apzināmies to, ka Dziesmu svētki ir vārdos grūti izsakāma svētība mūsu tautai un nācijai.”

Visi aicināti, katrs gaidīts! Būs ko dziedāt, būs klausīties, būs ar ko paēdināt dvēseli pie viena Kristus klāta galda, būs iespēja citam citu satikt Dieva mīlestības svētītā sadraudzībā! Kopā baudīsim, cik tas Kungs ir labs!

Par Latvijas Evaņģēliski luterisko Baznīcu pasaulē:
Latvijas Evaņģēliski Luterisko Baznīcu nodibināja 1922. gadā, kad Latvija bija kļuvusi par neatkarīgu valsti 1918. gadā. Baznīcu, ko tagad saucam par Latvijas Evaņģēliski luterisko Baznīcu pasaulē (LELBP), kā Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas darbības turpinātāju izveidoja latviešu bēgļi pēc Otrā pasaules kara, kad Latvija bija okupēta un iekļauta Padomju Savienībā. Apmēram puse latviešu luterāņu mācītāju, ieskaitot arhibīskapu un vairumu prāvestu, bija atstājuši Latviju un 1944. gadā atradās trimdā. Šodien vielielākās LELBP draudzes atrodamas ASV un Kanādā, bet daudzas draudzes, lielas un mazas, vēl darbojas Austrālijā, Dienvidamerikā un vairākās Eiropas valstīs.  Kopš Latvija atguva brīvību un it sevišķi kopš tā 2004. gadā iestājās Eiropas Savienībā, daudzas LELBP draudzes atdzīvojas ar jauniem iebraucējiem no Latvijas.
www.lelbpasaule.lv

Par Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Rīgas Lutera draudzi:
Rīgas Lutera draudze ir lielākā luterāņu draudze Latvijā, kurā ir vairāk nekā 3000  draudzes locekļu. Rīgas Lutera baznīca, ko daudzi pazīst arī kā Torņakalna baznīcu, ir celta pēc arhitekta Johana Koha projekta un ir pirmā Lutera vārdā nosauktā baznīca Latvijā. Dievnams tika iesvētīts 1891. gada 24. februārī. Draudze ir darbojusies nepārtraukti, bet visaktīvāk ir savu darbību izvērsusi pēdējos 30 gados. Šo gadu gaitā Lutera draudze ir apliecinājusi sevi kā nozīmīgu garīgo, kultūras un sociālo centru Latvijā, kas ne tikai rūpējas par savu draudzes locekļu garīgo dzīvi, bet izstaro savu darbību arī ārpus savas draudzes robežām un aktīvi piedalās Latvijas sabiedrības vērtību veidošanā un uzturēšanā. Rīgas Lutera draudzē kalpo mācītāji Linards Rozentāls un Justs Junkulis.
www.luteradraudze.lv

Citi Jaunumi