Dr. Andrejs Jēkabs Grots (22.3.1927 Rīgā – 26.4.2021 Vermontā) – Uzticams Dievam un cilvēkiem

Labprāt sekoju mūsu archibīskapes Laumas Zušēvicas aicinājumam, izteikt viņas un visas mūsu Latviešu Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Pasaulē līdzjūtību un pateicību sakarā ar advokāta Dr. Andreja J. Grota aiziešanu mūžībā, pēc ilgākas slimošanas šī gada 26.aprīlī, mierīgi savās mājās, kur viņu pavadīja viņa kundze Dr. Inta Grota un dēls Mārtiņš Grots. Par aizgājēju sēro arī otrais dēls mācītājs Andris Grots, kurš nu jau daudzus gadus kalpo Latvijā, līdz ar viņu abu ģimenēm.
Dzimis un audzis Rīgā senatora Jēkaba un Marijas Grotu ģimenē Andrejs J. Grots savu ģimnāzijas izglītību beidza K.Skalbes ģimnāzijā Fišbachas bēgļu nometnē un uzsāka tieslietas un rer. pol. studijas tuvajā Erlangenas universitātē. Pēc izceļošanas uz ASV viņš turpināja studēt Harvardā, tur 1956. gadā iegūstot tieslietu doktora grādu un tad strādājot par advokātu Bostonā. Apbrīnojami daudzveidīga bija viņa iesaistīšanās latviešu sabiedriskajā dzīvē. Bostonā viņš vadīja ne tikai Lettonias kopu, bet bija arī Bostonas Korporāciju kopas dibinātājs un vairākkārt – tās seniors. Visas ASV mērogā viņš bija ALA valdes sekretārs. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa zelta goda zīmi.
Mūsu Baznīca ir pateicīga, ka ar Dieva dotām dāvanām Dr. Andrejs J. Grots arvien arī ir kalpojis gan vietējai draudzei, gan arī mūsu Baznīcai kopumā. Tas tā notika Bostonas un apkārtnes latv. ev.-lut. Trimdas draudzes priekšnieka amatā un arī kā juridiskais konsultants Latviešu ev.-lut. Baznīcas Amerikā pārvaldē. Tuvāk viņu iepazinu, kad Andrejs J. Grots savu palīdzību neliedza izšķirīgā laika posmā sākot ar 1990. gadu, kļūstot par Virsvaldes prezidija locekli mūsu Latviešu Ev.-Lut. Baznīcā ārpus Latvijas līdz pat 2006. gadam, līdz 2004. gadam veicot Virsvaldes sekretāra uzdevumus. Kā tāds viņš piedalījās arī Koordinācijas komisijas sēdēs, kad 90-to gadu sākumā mēs cerējām drīzumā īstenot mūsu Baznīcas Latvijā un ārpus Latvijas vienotību pēc būtības un arī organizatoriskā ziņā. Kad diemžēl attālinājās šī iecere, Andrejs J. Grots palīdzēja izveidot mūsu LELBĀL pārstāvniecību Latvijā ar vietējo pārstāvi Veru Volgemuti un piedalījās kopējā Preambulā paredzētās LELB un LELBĀL Sadarbības padomes pirmajās sēdēs. Arvien ar mīļu rūpību viņu pavadīja viņa laulātais draugs Dr. Inta Grota, kaut gan tikai reti mums izdevās viņu iekļaut kopējā fotogrāfijā.
Personīga draudzība un cieņa mums sakņojās jau iepriekšējās paaudzēs un korporācijas Lettonia saitē. Tomēr tā galvenokārt izauga un stiprinājās kopējā Baznīcas darbā. Ir advokāti, kuri spēj jebkuru lietu padarīt par sarežģītu problēmu. Paldies Dievam Dr. Andrejs J. Grots piederēja pie pretējās frakcijas – pie advokātiem, kas sarežģītu problēmu spēj risināt pārsteidzoši ātri un vienkārši. Kad viņš vadīja sēdi, bija jāuzmanās, ka lēmums jau nav pieņemts, pirms vairums bija attapušies un paguvuši izrunāties. Zinot, ka šī izrunāšanās dažiem cilvēkiem tomēr ir ļoti svarīga un bez tās viņi sāk kļūt neapmierināti un šo neapmierinātību izlaiž pie kāda no sekojošiem darba sekas punktiem dažkārt vēl nepiemērotākā veidā, centos mazliet aizkavēt lēmuma pieņemšanu, labi zinot, cik daudz pacietības tas viņam prasīja. Pavisam cita lieta, ka Andrejs Grots nebija dzīves noliedzējs, bet zināja Dieva dāvanas, kā labu vīnu vai konjaku omulīgā gaisotnē baudīt, un abi ar manu kundzi Veru labprāt atmināmies kopējos brīžus Bostonā vai Esslingenā. Tādēļ esam viņiem ļoti pateicīgi, ka Dr. Andrejs un Inta Groti piekrita būt vedēja tēvs un vedēja māte mūsu laulībās 2000. gadā Rīgas Domā. Esam redzējuši, ka šāds personīgs siltums piemita aizgājējam arī ar saviem ģimenes locekļiem, vai ar savu 14. jūnijā izsūtīto brāli Pēteri, vai arī nākošajām paaudzēm, bet tas arvien ir bijis korektā veidā, un, it īpaši sabiedriskās vai Baznīcas lietās, aizgājējs bijis arvien devējs bez savtīgām interesēm.
Tā nu atvadāmies no Dr. Andreja J. Grota ar mīlestību un pateicību kā no Dievam un cilvēkiem uzticama cilvēka, izsakot līdzjūtību viņa kundzei Dr. Intai Grotai un dēliem ar ģimenēm, zinot viņu esam Tā rokās, kura uzticība paliek spēkā pāri nāves robežai, dzīvē mūžīgā.

Arch.emer. Elmārs E. Rozītis

Galerijā pievienotas fotogrāfijas no Grotu ģimenes arhīva

Citi Jaunumi