Dienu ierāmējot lūgšanās

Prātā nāk nodarbība, ko katrs atsevišķi mēs varētu veikt un tad dalīties ar citiem. Kā būtu, ja mēs katrs pats, vai kopā ar bērniem, šodien, rīt, pierakstītu lūgšanas, ko katrs sakām, vai arī domas, ko Dievs dāvina? Tās varētu rakstīt uz papīra lapiņām, kuras pēc tam salīmēt rāmī. Ko ierāmēsim? Kādu mākslas darbu – bērnu vai ģimenes kopā radīto vai jūsu katra paša zīmējumu, gleznu vai fotogrāfiju. Būsim radoši! Cits citu arī ar šo stiprināsim un, ticu – atradīsim, kā Dievam paļauties un pateikties, ka Viņš mums ir klāt!

Pēc tam radītos darbiņus nofotografējiet un nosūtiet mūsu LELBĀL Facebook un mājas lapas uzturētājam māc. Tālim Rēdmanim (berlinietis@gmail.com) vai manai asistentei Tijai Abulai (tabuls@att.net)!

Ja šo dienu un rītdienu mēs pavadītu lūgšanās un pārdomās, veicot šo mākslas projektu, varbūt, ka tas vairotu mieru mūsu sirdīs, palīdzētu mums pacietībā gaidīt, kas gan ir tik grūti.
Salamans reiz rakstīja, ka “pacietīgais ir labāks nekā stiprais, un kas ir kungs pats pār savu garu un sirdi, tas ir labāks par to, kas iekaro pilsētas.” Tā tas skan ‘vecajā’ tulkojumā. Jaunajā tulkots šādi: “Kas gauss dusmās – par spēkoni pārāks, kas savalda garu – pārāks par pilsētas iekarotāju.” (Sak. 16:32). Ļaunais vīruss iekaro vienu pēc otras mūsu pilsētas. Būsim stiprāki! Pacietīgāki! Vienosimies lūgšanās un savos mākslas darbos! Kopā ar saviem bērniem pavadīsim laiku pārrunās par Dievu, kam varam paļauties!

Debestēvs, Tu, kas mīli mūs, stāvi klāt un palīdzi! Vairo mūsu ticību, palīdzi mums tajā dalīties tā, ka pārvaram sevī nemieru, arī nepacietību! Palīdzi visiem neaizmirst citus, bet tuvoties tiem vairāk kā pirms šīs krīzes! Pasargā tos, kas cīnās pret neredzamo ienaidnieku! Pasargā no panikas, kas saredzama daudz cilvēku sejās! Palīdzi, lai mūsu bērni un mazbērni izjūt mūsu mieru, ticību, cerību, pāri visam – mūsu mīlestību! To visu un vēl Svētā Gara iedvesmojumu mēs lūdzam mūsu mīļā Pestītāja Jēzus Kristus vārdā! Āmen.

+ LAUMA

Citi Jaunumi