Debesis un zeme dejo un dzied

2022. gada 3. jūlija rītā Mineapoles–St.Paulas pilsētas vēsturiskā Landmark Center telpas pamazām pārtapa par svētnīcu. Draudzes pērminderu un mācītājas Ilzes Larsen vadībā vienkāršs galds pārtapa par altāri. Balsis iesildīja izcilais Ilinoisas Valsts universitātes koŗis un dziesmas atskanēja perfektā latviešu valodā! “Mineapoles Dvēsele” skaņoja savus instrumentus. Centra darbiniekiem atkārtoti klāt bija jāpieliek krēsli! Tā bija brīnišķīga, svētlaimīga sajūta! Likās, ka pats Dieva Gars bija klāt, dāvinot iespēju pateikties, jo tik daudzi bijām sanākuši no tuvienes un tālienes, lai baudītu Dziesmu un deju svētkus!

Īpaši priecājamies un pateicamies Latvijas Valsts Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam un Latvijas Vēstniekam ASV Mārim Selgam, ka viņi bija ar mums un līdz ar Dziesmu un deju svētku rīcības komitejas priekšnieku Ansi Vīksniņu, un pēc dievkalpojuma pakavējās sarunās ar citiem dievlūdzējiem. Lai Dievs svētī viņu tik atbildīgo darbu!

Dievkalpojumu kārtoja un tajā kalpoja māc. Ilze Larsen, kuŗa sarunāja tik izcilus mūziķus! Skaistu lūgšanu teica prāveste Daira Cilne, Dieva vārdus lasīja latviešu katoļu draudzes pārstāvis Dr. Jānis Dimants, liturģiju vadīja mācītāja Dr. Aiva Rozenberga–Drummond un mācītājs Jānis Ginters, kuŗš arī pavadīja pirmo draudzes dziesmu. Pati sprediķoju un svētīju svētku draudzi.

Dievs svētīja mūs caur katru, kas bija klāt un kopā ar mums dziedāja, lūdza, Dievu teica un pateicās! Kristus mīlestības garā visi jutāmies kā viens! Pateicamies visiem, kuŗi daudz piestrādāja, lai tik labi izdotos Dziesmu un deju svētki! Vispirms jau priekšniekam Ansim Vīksniņam, bet kā viņš tik pazemīgi un laipni atgādināja, viņš nebija viens. Ne arī mēs!

+Lauma Zušēvica,
LELBP arhibīskape

(Foto no Valsts kancelejas foto arhīva)

03.06.2022. MK Dievkalpojums 002

03.06.2022. MK Dievkalpojums 015

03.06.2022. MK Dievkalpojums 028

03.06.2022. MK Dievkalpojums 023

03.06.2022. MK Dievkalpojums 010

03.06.2022. MK Dievkalpojums 026

03.06.2022. MK Dievkalpojums 012

Citi Jaunumi