Bībeles stunda 22. janvārī

Svētdien, 22. janvārī tiekamies uz Bībeles stundu plkst. 15:30 LCM. Turpināsim lasīt Marka evaņģēliju un pārrunāsim lasīto.


Minsteres Latviešu Ev.-Luteriskā Draudze
c/o LCM
Salzmannstr. 152, 48159 Münster, Deutschland
mailto: minsteresdraudze@lcm.lv

Citi Jaunumi